വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണം

19 November, 2019

}
+ -
image

മുഹമ്മദ്‌ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ പലരും പല വിധത്തിലും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെയും പ്രവാചകത്വം വ്യാജമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

     നബി (സ )മദീനയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്..... ഒരിക്കൽ ആ നാട്ടുകാരിയായ ജൂത വനിത നബി( സ )യെ വീട്ടിലേക്കു  ക്ഷണിച്ചു. ക്ഷണിചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമയാണല്ലോ. നബി (സ )ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. തദവസ രം അവർ നബി (സ )യെ ആനയിച്ചു, ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം വിളമ്പി കൊടുത്തു. 
   പക്ഷെ...... ആ ജൂത സ്ത്രീയുടെ ഉദ്ദേശം ശെരിയല്ലായിരുന്നു. നബി (സ )ക്ക് എതിരെ നടത്തിയ ഒരു ഗൂഡാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ആ സൽക്കാരം. 
        അവർ വിഭവ സമുർദമായ സദ്യ തന്നെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ആട് മാംസവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നബി (സ )ഒരു മുൻകരുതലും കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു. ആട് മാംസത്തിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണമെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാംസം നബി (സ )യോട് സംസാരിച്ചു. 
     ആ രുചിയേറിയ മാംസത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നഭീകരമായ യാഥാർഥ്യമായിരുന്നു അത്. 
      നബി (സ )ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആ ജൂത സ്ത്രീയോട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു :"അങ്ങ് ശെരിയായ പ്രവാചകൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് ഇത് വിഷമമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം. മറിച്ച്..... അങ്ങ് വ്യാജനാനെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയും അതിലൂടെ ഞങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ". 
  ആ മാംസം പോലും നമ്മുടെ നബി (സ )യെ സംരക്ഷിച്ചു.
  ആ പുണ്യ നബിയെ അതിയായി പ്രിയം വെക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ !!!ആമീൻ