അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.കൃത്രിമഗര്‍ഭധാരണത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമികവിധിയെ കുറിച്ചും അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുമറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കുക.കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.