അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.


അതെ, സുന്നത്തായ നോമ്പുകളൊടൊപ്പം ഖളാആയതോ നേര്‍ച്ചയാക്കിയതോ ആയ ഫര്‍ളായ നോമ്പിന്‍റെ നിയ്യത്തുകൂടെ വെച്ചാല്‍ സുന്നത്തിന്‍റെയും ഫര്‍ളിന്‍റെയും കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണ് (ഫത്ഹുല്‍മുഈന്‍, ഇആനതുത്ത്വാലിബീന്‍ 2-306)


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.