അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

ഇസ്‍ലാമിക വീക്ഷണ പ്രകാരം ജാര സന്തതിക്ക് പിതാവില്ല. അതിനാല്‍ പിതാവ് മുഖേനയുള്ള കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. മാതാവ് മുഖേനയുള്ള കുടുംബം നികാഹില്‍ വലിയ്യാവാന്‍ പറ്റില്ല. അത് കൊണ്ട് ജാരസന്തതി ولي ഇല്ലാത്തവളായി പരിഗണിക്കപ്പെടണം. വലിയ്യില്ലാത്തവരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് പെണ്ണിന്റെ നാട്ടിലെ ഖാളിയാണ്. അവളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഖാളി തന്റെ അധികാര പരിധിയില്‍ വെച്ച് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഖാളിക്ക് കുട്ടികളുടെ സംരംക്ഷകരേയോ മറ്റു ബന്ധുക്കളേയോ ഏല്‍പിക്കുകയുമാവാം.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.